بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 2 مهر 1389

هادي و گربه اش

کليپ هاي هفتگي «هادي و گربه اش» در صداي آمريکا را هرهفته در فيسبوک Hadi Khorsandi ميتوانيد ببينيد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی