بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 30 شهريور 1389

احمدي نژاد: حکم سنگسار سکينه را ميرحسين موسوي صادر کرده!

AhmadiNew-York.jpg
از دوستي شنيدم که همين معدود حاضران جلسه هم در طول سخنراني آقاي احمدي نژاد سالن را ترک کرده اند بطوريکه سرايدار کاخ سازمان ملل آمده وسط سخنراني، کليد را به ايشان داده و گفته خودت موقع رفتن در را قفل کن. کليد را هم از شکاف صندوق پست بينداز داخل!
------------------------------
خلاصه ي اخبار:
پرزيدنت محمود احمدي نژاد براي تکذيب حکم سنگسار سکينه آشتياني در رأس هيئتي وارد نيويورک شد. وي در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل که با کف زدن هاي شديد آقاي متکي همراه بود گفت:
«دولت ما بهيچوجه حکم سنگسار براي اين خانم محترم صادر نکرده و اينها شايعاتي است که دشمنان ما براي تضعيف دولت درست ميکنند.» وي افزود: «البته يکي از سران فتنه که نام نميبرم به اتفاق همسرش حکمي براي سنگسار اين بانو صادر کرده بود که دولت ما به شدت با آن برخورد کرد.» احمدي نژاد گفت: «يکي ديگر از سران فتنه به خاطر بدنام کردن دولت شروع به سنگسار اين زن کرد که خوشبختانه نيروهاي بسيج و اراذل و اوباش ما اين سنگها را به جانب خودش و در و پنجره اش برگرداندند.»
پرزيدنت احمدي نژاد قول داد که به زودي سران فتنه به جرم صدور حکم اعدام سکينه آشتياني محاکمه و اعدام شوند.
دفتر موسوي و کروبي اعلام کردند که احمدي نژاد دروغ ميگويد و آنها اخيراً حکم سنگساري صادر نکرده اند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی