بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 18 شهريور 1389

همين که شعر در بغل است .....

دوست شاعر من مهدي فلاحتي امشب ميگفت وقتي نحوست اتهامي بي اساس دامنگير من و «صداي آمريکا» شده بود حدود 600 سايت و وبلاگ و رسانه ي ايراني نقلش کردند اما وقتي خبر حکم دادگاه فدرال آمريکا مبني بر منع تعقيب پرونده منتشر شد فقط شش هفت رسانه منعکسش کردند آن هم انگار با دلخوري.
گفتم تقصير خودته که تبرئه شدي!
اين هم ناخنکي به يک شعر مهدي:
همین که شعر
در بغل است و عشق هم با ماست
و هیچکس تنها نیست،
برای من کافی ست.

باقي اشعار در مهدي فلاحتي داتکام

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی