بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 11 شهريور 1389

اين سروده ها از من نيست لطفاْ‌ !

هر شعر و نظم و نثري که در اين سايت نيامده باشد - از جمله «يک مشت گدا ...» و «من اي رهبر ...» و دري وري اخير در باره‌ي يک خواننده‌ي عامي و بدبخت ورشکسته به تقصيري که روي احمدي نژاد را هم بوسيده باشد نميتواند کار من باشد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی