بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 26 مرداد 1389

تقدیم به مبارزان سالنی میهنم!

من همه عمرم مبارز بوده‌ام
بي هراس از خط قرمز بوده‌ام
----------------

جمعه شب رفتم به کنسرت اصیل
جات خالی جا به جا من کف زدم

اولش آنجا که آن آوازخوان
گفت: ‏«مستم ساقیا» من کف زدم

بعد وقتی ناله کرد و گفت: «های
من فتادم در بلا» من کف زدم

بعد وقتی زیر لب سربسته گفت:‏
‏«درد ما شد بی دوا» من کف زدم

هرکجا میزد کنایه بر رژیم
با دلی درد آشنا من کف زدم

خوش گرفتم نکته‌ها را مثل برق
بعد با جوش و جلا من کف زدم

هرکجا که دیگران کف میزدند
بی‌تظاهر، بی‌ریا من کف زدم

لژنشین بودم، ورودی هم گران
با بلیت پربها من کف زدم‏

ساعتم بند طلایش پاره شد
بسکه با بند طلا من کف زدم

چون شما ناراضی و مستضعفی
همچنين جای شما من کف زدم

ضدَ آخوند و رژیم حاضرم
در همه کنسرت‌ها من کف زدم

در سخنرانی و توی کنفرانس
در تآتر و سینما من کف زدم

بهر دو تصویر توی یوتیوب
این جدا و آن جدا من کف زدم

خستگی در راه میهن ننگ ماست
پرتوان و پرقوا من کف زدم

راضیم از خود که بر این سرزمین
دین خود کردم ادا، من کف زدم

راهپیمائی که امکانش نبود
گود رفته توی جا من کف زدم

این حکومت پوستش باشد کلفت
قدّ صد تا کودتا من کف زدم

از الی آخر به اول! همچنین
زبتدا تا انتها من کف زدم

هیچ چیزی هم نمیکردم طلب
مفتی و بی‌ادعا من کف زدم

هادیا تشویق کن عنداللزوم
چونکه عندالاقتضا من کف زدن

من همه عمرم مبارز بوده‌ام
بي هراس از خط قرمز بوده‌ام

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی