بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 18 مرداد 1389

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیائی !!!

KGS.jpg
مهدی اصلانی عزیز اطلاع داد که چاپ سوم خاطرات زندان او «کلاغ و گل سرخ» منتشر شده است.
خواندن شرح قتل عام چند ساله چپ‌ها توسط رژیم - بخصوص در سال‌های نخسث وزیری میرحسین - حالا تلختر و تأمل برانگیزتر است. مرکز پخش: کتاب فروغ کلن آلمان.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی