بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 12 مرداد 1389

چهار تن از میارزان مشروطه

۱۰۴ سال بعد از نازنین مشروطیت از دست رفته٬ تحول تاریخی را در این دو عکس ملاحظه فرمائید.

MashrootehTest.jpg
ستارخان و باقرخان ....... و ........ دو تن از نمایندگان مجلس اسلامی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی