بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 5 مرداد 1389

«فتح شب» با صدای گیرای شمیم

الهی من بمیرم. خانم مهین زرین‌پنجه تلفن زدند که آهنگ «فتح شب» را - با شعر ایرج جنتی عطائی - که خانم شمیم خوانده است٬ (یوتیوب) به ملت ایران و به من تقدیم کرده‌اند. رفتم به سایت این استاد موسیقی از خاندان موسیقی٬ شرمنده شدم از محبتی که به من روا داشته. اینجور محبت‌ها ده هزارتا ایمیل و پیام ناگوار و ناهنجار را برای من تلافی میکند و نه هزار و نهصد و نود و چندتائی هم کم میاورم. (چونکه از این پیام‌های «نشان‌دار»٬ کم دریافت میکنم!). دست بانوی هنرمند را میبوسم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی