بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 2 مرداد 1389

وقتی شاهزاده زیادی دمکرات میشود

رضا پهلوی میگوید اگر رفراندوم بشود و مردم به جمهوری اسلامی رأی بدهند من قبول میکنم. نوری علا میگوید اگر اینقدر دموکرات شده‌ای٬ همان رفراندوم ۵۷ را قبول کن که مردم به آمدن جمهوری اسلامی و پایان شاهنشاهی رآی دادند....! «سکولاریسم نو»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی