بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 2 مرداد 1389

پیژامه شاعر بزرگ

نمایشنامه دو پرده ای در سالروز درگذشت شاملو

پیژامه شاعر بزرگ
نمایش در دو پرده
--------------------
پرده اول . داخل دادگاه
قاضی دادگاه (ق) - همسر شاملو (آ) – پسر شاملو (س)
--------------------------------------
ق. بسمه تعالی. جلسه دادگاه رسمیه. لطفاْ از الفاظی که در اینترنت خواندم که به همدیگر پرتاب میکنید اینجا بکار نبرید. ما بعون الهی از همه شما دهن لق تریم. این چیه؟
آ. سوت سوتک حاج آقا. این مال منه.
س. دروغ میگه حاج آقا. مال منه.
ق. از کجا اومده؟
س. اسباب‌بازی بچگی‌های بابامه حاج‌آقا.
آ. نه‌خیر. سوت سوتک شوهرمه. تا همین اواخر هم گاهی باهاش سوت میزد.
ق. چه ارزشی دارد این؟
آ. ارزش معنوی داره آقای رئیس. مال یک شاعر بزرگه.
ق. شاعر بزرگ شعرش مهمه یا سوت سوتکش؟ این با سوت سوتک‌های دیگر چه فرقی دارد؟
آ. باید صداشو بشنوید حاج آقا. اجازه بدهید برایتان سوت بزنم.
س. نه‌خیر. آیدا تو حق نداری سوت سوتک بابای منو بزنی.
آ. میزنم تا جونت درآد.
س. من نمیذارم.
آ. من میزنم.
س. آقای رئیس نذارین بزنه.
ق. خانم جان نزن. قباحت دارد. زن که اصلاْ نباید سوت بزند.
آ. سوت شاملوست.
ق. باشه. سوت پیغمبر خدا هم باشه شما نباید بزنیش.
آ. شاملو مقدس بود.
س. قدیس بود.
ق. ساکت بابا. ما خودمان ختم این برنامه‌هائیم. همین هفته آینده من دارم سه تا امامزاده جدید افتتاح میکنم! الان هم نمازم دیر شده باید برم.
س. تکلیف سوت سوتک شاملو چی میشه؟
ق. یک روز در میان٬ یکی تو بزن یکی بده زن بابات بزنه. اما مهم اینست که این بازی را بگذارید کنار٬ شأن آن مرد بزرگ را دریابید. با اینکه خیال میکرد ما ابله هستیم ولی به اندازه شما خرافاتی نیستیم. من نمازم ...
آ. این زیرشلواری چی حاج آقا؟ اینم مال الف.بامداده.
ق. عرض کردم نمازم دیر شده. این را خارج از دادگاه با هم صلح کنید. انا لله و نا الیه فلان و بهمان ...---------------------

پرده دوم. بیرون دادگاه
همسر شاملو (آ) – پسر شاملو (س) – صدای شاملو (ص)
-------------------------------------------------------
آ. نکش سیروس!
س. ولش کن آیدا!
آ. به تو چه ربطی داره؟
س. زیر شلواری بابامه.
آ. پیژامه شوهرمه.
س. ول کن پاچه‌شو.
آ. تو ول کن پاچه‌شو.
س. داداش بیا کمک!
آ. پاشائی تو هم بکش!
ص. هراس من همه از مردن در سرزمینی است که خشتک انسان در دعوای ورثه جر بخورد!
-------------------

(برای اطلاعات بیشتر: بخش فارسی رادیو آلمان)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی