بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 27 تير 1389

پرونده الهامگیت بسته شد

End of Elham-Gate in VOA
خبر رسید که پرونده شکایت یکی از گویندگان صدای آمریکا (خانم الهام ستاکی) از یکی از برنامه سازان این تلویزیون (مهدی فلاحتی) بسته شد. پایان دعوا بر همکاران مبارک! (لینک حکم دادگاه) عجالتاْ.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی