بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 24 تير 1389

هم غزه هم لبنان هم کلاغ هم کدیور!

‍پرسشی ساده به زبان فارسی از آقای کدیور. نوشته تازه من در سایت گویا

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی