بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 9 خرداد 1389

تبلیغ غافلانه‏ی آقای بنی‏صدر برای رژیم فعلی

«مردم ایران! این رژیم نه تنها ضد حیات یک ملت در استقلال و آزادی است بلکه ضد دین و دین ورزی خالصانه است ....»
از بیانیه‏ی اخیر آقای بنی‏صدر در حمایت از عبدالکریم سروش. ضمناً در شرایطی که ملت از حکومت دینی جانشان از لب هم گذشته، برچسب ضد‏دینی یکجور تبلیغ برای این رژیم حساب میشود. چه بسا مردم این تهمت را باور کنند و از ترس خطر احتمالی رژیم دینی آقای بنی‏صدر و دیگران، به همین لامذهب‏ها بچسبند!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی