بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 2 خرداد 1389

در جلسه‌ي هيأت دولت چه گذشت؟

حمید بقائی معاون رئیس‌جمهور گفت:
«برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی را یکی دو بار در جلسات دولتی دیدم، (!!!) ولی برای این‌ها وقت نمی‌گذارم...» : «گويا»
رئیس جمهور – آقایون جلسه‌ی هیئت دولت رسمیه.
رحیم مشاعی – قربان خواهران هم تشریف دارند.
رئیس جمهور – آقایون ِ خواهران! جلسه هیئت دولت رسمیه.
کلهر – بله قربان. از پرس‌تی.وی رفتیم روی بی.بی.سی فارسی.
رئیس جمهور – اهه اینو ببینین. مسعود بهنود سرشو تیغ انداخته !
کلهر – بهنود نیست قربان. عنایت فانیه.
رئیس جمهور - چیکار میکنه؟
کلهر - آدمارو میاره توی استودیو کتکشون میزنه. به عبارت دیگر باهاشون مصاحبه میکنه!
رئیس جمهور - پس پونه‌ قدوسی‌شون کو؟
رحيم مشاعي - اون برنامه‌اش تموم شده.
رئیس جمهور - حیف شد. صد دفه گفتم جلسه‌ی هیئت دولتو عقب نندازین!
کلهر - منتظر بقائی بودیم قربان.
رئیس جمهور - اونو دهن‌لقو ولش کن. فاندامنتالیسته! آخرشم ميره صورتجلسات مارو لو ميده. نميذاره کارمونو بفهميم! مسئوليت سرش نميشه.
رحيم مشاعي - جلسات بايد علني نباشه.
رئیس جمهور - راستی ببینم. این برنامه‌رو که دیروز دیدیمش که.
رحيم مشاعي - آره قربون. آخه این تکرار همون دیروزیه. بازپخشه.
رئیس جمهور - پس هیچی بابا. جلسه تعطیل. آقایون ِ خواهران و برادران! جلسه‌ی هیئت دولت فردا سر ساعت ِ «نوبت شماست» تشکیل میشه، تا سر بهزاد بلورم ادامه داره. لطفاً پارازیت سنتی یادتون نره: تخمه و چسفیل!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی