بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 26 ارديبهشت 1389

راجع به آنکه گفت زنا زلزله‌خیز است

اعتراضاتی شد به سروده‌ی قبلی. بعضی‌ها خوششان از یک بیتش نیامد که وصف‌الحالشان نبود. اینک کوتاهتر و شسته رفته‌تر، با قافیه‌بندی جدید:
با یار پریروز دلی یکدله کردیم
یعنی که دوتائی هوس زلزله کردیم

در حال صفا صحبت از آن شیخ نمودیم
یکخرده ز کم لطفی ایشان گله کردیم

پیغام بدادیم به او در وسط سکس
کای حجت ‌الاسلام کلینکس! کلینکس!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی