بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 4 ارديبهشت 1389

وصف‌العیش دست‌العیش!

مردانی که در کودکی مورد آزار جنسی کشیشان مسیحی قرار گرفته‌اند شکایت دارند که پاپ اعظم به شکایات آنان رسیدگی نکرده و در پی لاپوشانی بوده است.

جناب پاپ که پیوسته حرف از
مراعات ادب با خلق میزد
چو بشنید از تخلف‌های جنسی
نشسته پشت پرده جلق میزد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی