بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 28 فروردين 1389

با جهان قشقائی و صدای همیشه زنده اش بر صحنه‌ی طنزی تلخ و شیرین

انگار همين ديروز بود که از او تجليل کردم و با طنز تلخ دارا و سارا خوانديم و خنديديم و تا مرز گريه ..... يادش گرامي باد. (یوتیوب)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی