بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 21 فروردين 1389

جان کرّوبی درازت میکنیم - در نمد پیچیده نازت میکنیم

«رژیم برای آزار کرّوبی برنامه‌ریزی کرده»

جان کرّوبی درازت میکنیم
در نمد پیچیده نازت میکنیم

در پی آن تخم‌مرغ انداختن
سنگسار ِ تخم غازت میکنیم

آن سفر گوجه‌فرنگی پرت شد
این سفر غرق پیازت میکنیم

میهمان ِ بازجوئی چون حسین؛
قابل و مهمان‌نوازت میکنیم

تا بپّرد برق از هرجای تو
وصل بر سیم سه فازت میکنیم

طبق دستور مقام رهبری
صاف مثل جانمازت میکنیم

عینهو عیسا سحرخیز، اولش
حمله با دندان و گازت میکنیم

شامل حال تو گرگ است ابتدا
بعد مشمول گرازت میکنیم

قبل از اینکه بازگردی منزلت
مطمئن از هر لحاظت میکنیم

اول از حلقت زبان بیرون کشیم
بعد بر گفتن مجازت میکنیم

قطره‌ای در چشم تو خواهیم ریخت
وز نظارت بی‌نیازت میکنیم

یا که دیدی با اتوبوس عازم -
ارمنستان از هرازت میکنیم

تا کنیمت عضو بنیاد شهید
با شهیدان همترازت میکنیم

بچه‌ات را گر بگیریم این سفر
بیش از اینها سرفرازت میکنیم

تا به آنجا که قوافی میکشد
انبساط و انقباضت میکنیم!

الغرض هرکار که میخواستیم
روز روشن، بااجازه‌ت، میکنیم!

بیش از این کاری نباشد قافیه
مجتباجان تا همینجا کافیه

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی