بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 17 فروردين 1389

یاد هنرمندی که از نزدیک نمی‌شناختم!

KARAM.jpg
فرهیخته اینچنین هنرور - کم بوده به ملک آریائی

در سوگ رضا کرم‌رضائی
آن مرد شریف سینمائی

ایفاگر نقش‌های مشکل
در عین خلوص و بی‌ادائی

در کار تئاتر دکترا داشت
بی قمپز و ژست دکترائی

بازیگر و نیز کارگردان
یک لحظه نه اهل خودستائی

اهل قلم و نتیجه‌اش خوب
او را نه ز ترجمه جدائی

افسوس مرا نبود با او
در عمر گذشته آشنائی

گفت این سخنان به من رفیقی
انگار ز دست داده دائی

آمد به سراغ من سیه‌پوش
افسرده و لحن او عزائی

آنگاه ز کیف خود درآورد
عکسی ز خودش و او دوتائی

میگفت در آلمان من و او
بودیم رفیق ِ بی‌جدائی

میگفت تو هم به خاطر او
خوب است که مایه‌ای بیائی

گفتم متشکرم که گفتی
با اینهمه لطف و بی‌ریائی

فرهیخته اینچنین هنرور
کم بوده به ملک آریائی

انجام وظیفه میکنم پس
با یاد رضا کرم رضائی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی