بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 17 فروردين 1389

که مبادا عمله‌ی این مراکز شده باشند

دوست شاعر ما مهدی فلاحتی، برنامه ساز "صدای آمریکا" در سایت و فیس‌بوکش به "اراجیف" سایت‌های رژیم پاسخی کوتاه میدهد:

«سرانجام، خواست مکرر دوستان ارجمندم سبب شد تا بنویسم: این اراجیفی که در بازتاب و رجانیوز و کیهان رهبر جمهوری اسلامی علیه من منتشر شده، به گمانم، بخشی از پروژه‌ی جدید مقابله‌ی این حکومت با "تهاجم فرهنگی"‌ست؛ همان پروژه‌ی آشنا و نفرت انگیز تخریب آدمهایی که ازشان لطمه می‌بیند. کسانی هم که از روی دست این مراکز جهل و جنایت، بازنویسی می‌کنند، به خودشان نگاهی بیندازند که مبادا عمله‌ی این مراکز شده باشند. مهدی فلاحتی.»
اصغرآقا میافزاید:
مدعی خواست که از بیخ کند ریشه‌ی ما
غافل از اینکه بود ریشه‌کنی پیشه‌ی ما !

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی