بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 15 فروردين 1389

غزلی در رابطه با تحریم

یار اگر بر صحنه میکوشد پی تحریم ما
در پس پرده نماید بوسه ها تقدیم ما

یار اگر بر صحنه میکوشد پی تحریم ما
در پس پرده نماید بوسه ها تقدیم ما

صبحدم بلبل فغان میکرد از تحریم گل
شب صلا در داد که بستان شده تسلیم ما

بر در میخانه ساقی گفت با پیرمغان‌
کز دو دوزه بازی اینهاست کلاً بیم ما

گفتمش داری خبر از فرش قرمز؟ پیر گفت
قالی ما رفت و اکنون میرود جاجیم ما

ملتی یکپارچه، یکرنگ، می‌بایست بود
سبز و زرد و سرخ و آبی کی کند تقسیم ما؟

پر شده بشقاب ما هر شب ز پارازیت او
با «تله‌استار» هم کاری نشد تنظیم ما

سوت داور در چمن برخاست و فوروارد گفت:
از چه در آفساید دولت گل زده بر تیم ما

کس نخارد پشت تو جز ناخن انگشت تو
شاعری با مصرعی خوش میدهد تعلیم ما

گفت آن راننده‌ی خبره: نمیدانم چرا
بوکسوواد افتد گهی در طایر تصمیم ما

سال تازه سال پیروزی حق بر باطل است
نور بیرون میزند از صفحه‌ی تقویم ما

هادیا برنامه‌ی خود را کمی پرنور کن
گر ترا هم برق کافی میرسد از سیم ما

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی