بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 14 فروردين 1389

عکسی با بانوی نویسنده بزرگ صرفاً برای پز دادن

Hadi_Khorsandi_Shahrnoush_Parsipour.jpg
شهرنوش پارسی پور (چپ عکس) من (راست) در سن هوزه
با سپاس از رضا معینی عزیز که دیروز عکس را بالاخره فرستاد. یک عکس هم با آذر فخر عزیز هنرمند سالیان صحنه دارم که نمی دانم چه کسی باید برایم بفرستد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی