بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 7 فروردين 1389

مصاحبه‌ی بی.بی.سی در باره‌ی اینترنت

چه عکس‌های جالبی گرفته این جوان (سعید جودت) از من. به قول ناصرالدینشاه "خودمان از خودمان خوشمان آمد."

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی