بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 3 فروردين 1389

میرحسین سبزه است، کروبی سنجد، رفسنجانی ماهی

مصاحبه‌ی نوروزی با حسین قویمی از رادیو فردا. (اگر فایل صوتی را گوش بدهید بهتر است. متن را دقیق پیاده نکرده‌اند.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی