بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 16 اسفند 1388

این زن جوان عکس امام را پاره میکرد و به بستر زنا میرفت

"نوروز که ميرسد ماهی‌های دنيا عزا ميگيرند که عجيب قومی هستند ايرانی‌ها که عيدشان که ميشود کوچک‌های ما را از رودخانه به تُنگ تَنگ مياندازند و بزرگ‌هايمان را ميگذارند لای سبزی-پلو و ميخورند!"

تکه‏های تازه نوشتم براتون در سایت «گویا» (قابل نداره)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی