بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 16 اسفند 1388

در باره‏ی فرهنگسرای پویا در پاریس

اکنون که «انجمن پویا» در آلمان از سایر انجمن‏های ایرانی چشم همراهی دارد - من بی‏آنکه هیچ پیوند و آشنائی با نفرات این انجمن داشته باشم - وظیفه‏ی خود میدانم - به چند مناسبت - توجه هموطنان را به تشابه اسمی این انجمن با دکانی به نام «فرهنگسرای پویا» در پاریس جلب کنم. مسئولیت هرگونه سواستفاده‏ی فرهنگسرای پویا از این تشابه اسمی به عهده‏ی هموطنانی است که در این چند ساله از عملیات «فرهنگسرای پویا» در پاریس غافل بوده‏اند!

گزارش‏های اخیر فرهنگسرای پویا در باره جعفر پناهی نیز تأمل بیشتری میطلبد. جعفر پناهی و اطرافیانش نیز مثل «انجمن پویا» در آلمان، هیچگونه ارتباطی با این فرهنگسرا ! ندارند. ظاهراً فعالیت خبرگیری و خبرسازی، مأموریت تازه‏ی این فرهنگسراست!
احتیاطاً هموطنانی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، خوب است که نشانی منزل و محل کارشان را از بختیاری نامی، که صاحب آن به نظر میرسد، پنهان بدارند.
با سپاس - هادی خرسندی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی