بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 23 بهمن 1388

خاطره‏ای از آغاز انقلاب و دعوای من و همسرم!

یک تکه از برنامه‏ی "هادی و گربه‏اش". به نظر خودم هم بامزه است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی