بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 12 بهمن 1388

طنز آفتابسوخته‏ی بلوچستان

طنزهای عبدالقادر بلوچ طعم درد و مزه‏ی آفتاب دارد. با اینکه سال‏هاست در ونکوور کاناداست.
حمیدرضا رحیمی و عبدالقادر بلوچ از همکاران خالص نشریه‏ی اصغرآقا بودند. امیدوارم پس از یکی دوسال غیبت بتوانیم با کمکشان دوباره این نشریه‏ی سی ساله (و اولین نشریه‏ی اپوزیسیون برونمرزی) را دربیاوریم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی