بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 30 دي 1388

خلاصه‌ی اهم اخبار

خلاصه اش این که هرکس روز 22بهمن جیکش در بیاید، رفسنجانی و میرحسین و خاتمی میگیرندش صاف میدهندش دست مقام معظم رهبری!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی