بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 28 دي 1388

نشان بی نشانی شهروند ایرانی

Taraf%21.jpg
لابد صورتحساب برق آقای عبدالله ماجدی را هم به جنب یعقوب سلیمی میفرستند.! شکر خدا که در جمهوری اسلامی هویت شهروندی از بین نرفته!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی