بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 27 دي 1388

بالاترینی های عزیز !

اولاً که سروده و تیترش دستکاری و اصلاح شد. نسخه‌ی جدید را بگذارید.
ثانیاً لطفاً سوژه‌ی سروده را تیتر نکنید. جلو جلو، لو ندهید لطفاً!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی