بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 25 دي 1388

بی سنگ نرو مسلمون یک سانتیمتر پنجهزار

hamshahri_karbalaW.jpg
سنگ حرم مطهر سیدالشهدا
با پرداخت 5000 تومان علاوه بر سهیم شدن به میزان یک سانتیمتر مربع در
پروژه تعویض سنگ داخل حرم مطهر سیدالشهدا
در احداث دارالشفاء و دارالضیافه کربلای معلی نیز مشارکت فرمائید.
خدا رحمت کند شاه خدا بیامرز را. اینجور موقع‌ها چنان به داد حرم مطهر میرسید که جائی برای این جنغولک بازی‌ها باقی نمیگذاشت که سانتیمتر سانتیمتر کلاه سر مومنان بگذارند.
اعلیحضرت همایونی سنگ که جای خود دارد، آینه‌کاری داخل حرم را هم میداد عوض کنند. تازه شعری هم به این مناسبت برای امامحسین میگفت:
گر در حرمت آینه کاری کردم
کاری نه سزای شهریاری کردم
تا جلوه‌ی حق ببینم اندر رخ تو
در پیش رخت آینه‌داری کردم

یاد آن شاعر بزرگ به‌خیر!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی