بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 24 دي 1388

لطفن یکنفر این بریده را تکذیب کند! با ایمیل برایم آمده.

SANEII.jpg
لطفن از نوشتن جواب های: «خب متحول شده، تغییر کرده، مگر تو خودت عوض نشدی؟ (نه نشدم)، الان وقت این حرفها نیست، تو با همه چیز مخالفی، خب که چی؟، چرا تخریب میکنی؟ پرونده سازی بسه، درشو بذار .... » خودداری فرمائید. همه را از بر دارم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی