بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 21 دي 1388

خاتمی چه گفت و چه خواهد گفت .....

سید محمد خاتمی شنبه گذشته گفت:
«شعار اصلی ما هم اين بوده؛ هست و خواهد بود که "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی"؛ هيچ چيز ديگر هم شعار ما و اکثريت قاطع مردم نيست.»
سید محمد خاتمی به زودی خواهد گفت:
«بنده از این دادگاهی که ملت ایران برپا کرده تقاضای عفو و بخشودگی دارم. این که آقای دادستان به جنایات هشت سال حکومت بنده اشاره فرمودند و فیلم نشان دادند که دارم دست خمینی آدمکش را می‌بوسم، واقعاً شرمنده‌ام. اما اینکه بعد از عاشورای امسال هم خودم را انداختم وسط و به کمک رهبر آمدم و دوباره شعار احمقانه "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را تکرار کردم بیشتر شرمنده‌ام و از خودم تعجب میکنم. اینکه گفتم "هيچ چيز ديگر هم شعار ما و اکثريت قاطع مردم نيست"، این را برای استمالت و دستمالت! از این سیدعلی گدائی که در ردیف اول دادگاه نشسته گفتم. از ریاست محترم دادگاه ملی و از پیشگاه ملت ایران تقاضا دارم این مردکه را اعدام کنند، من هم بروم آب توبه سرم بریزم بنشینم کنج خانه دعاگوی ملت شریف باشم.»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی