بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 17 دي 1388

اربعین نزدیک است!

Shole2WWW.jpg

گفته میشود هرکس یک قاشق از این شله‌زردها بخورد، تا بیست و چهار ساعت عکس میرحسین را در ماه می‌بیند!

(با پوزش از کاربران عزیز دو توضیح تازه لازم است: یکی اینکه این عکس‌ها روی اینترنت هست. دوم اینکه شله‌زرد دومی ممکن است ماست یا دوغ باشد و احتمالاً بعد از بیانیه‌ هفدهم آقای موسوی درست شده.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی