بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 14 دي 1388

چه‌گوارا نیست، گاندی نیز نیست

نسخه‌ی نهائی ِ مثنوی «هموطن ول معطلی»، با ابیات افزوده و عنوان «چه‌گوارا نیست، گاندی نیز نیست» در «سایت گویا» آمده. نوش جانتان.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی