بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 12 دي 1388

جان چیچو و و فرانکو در خطر است!!

در آخرین لحظه خبردار شدیم که 48ساعت بعد از انتشار گسترده بیانیه مهندس موسوی، ناگهان محسن سازگارا و محسن مخملباف اطلاعیه مشترکی داده‌اند که خیلی تکان‌دهنده است!

اطلاعیه محسن سازگارا و محسن مخملباف درباره آخرین بیانیه موسوی
1- مهندس موسوی در بیانیه اخیرش اعلام کرد که آماده کشته شدن برای مردم ایران است.او اعلام کرد رهبر واقعی جنبش سبز مردمی هستند که بی هیچ بیانیه ای از سوی او در روز عاشورا بپا خواستند. با این همه برای آخرین اتمام حجت با کسانی که دل به اصلاح این نظام بسته اند، پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح کرد تا اگر روزی مردم نا امید از اصلاح ،از تمامیت این نظام هم گذشتند ،جای هیچ اگر و امایی نماند.
2- مهندس موسوی برپس گرفتن رای مردم مصراست ودولت احمدی نژاد را کماکان غیر مشروع می داند. پافشاری برتغییرقانون انتخابات وبرگزاری انتخابات آزاد، قدم اول مناسبی برای حاکمیت صندوق رای درمناسبات میان مردم وحکومت است.
3-آن چه دراین اطلاعیه مطرح شده به عنوان کف مطالبات مردم است.
شنبه 12 دی ماه 1388 - محسن سازگارا - محسن مخملباف

توضیح اصغرآقا - البته این اطلاعیه‌ی تکاندهنده بیشتر برای تکان دادن دوست ما آقای دکتر علیرصا نوری‌زاده صادر شده. اطلاعیه بعدی محسن های مربوطه به ترجمه و اختصار بیانیه معروف «بابا نان داد» اختصاص دارد. ظاهراً این دو رهبر سیاسی به قیمت مطرح کردن خود، دارند با جان خودشان بازی میکنند!

به دلیل اهمیت فوق العاده این اطلاعیه دوباره آن را در پائین میآوریم:

اطلاعیه محسن سازگارا و محسن مخملباف درباره آخرین بیانیه موسوی
1- مهندس موسوی در بیانیه اخیرش اعلام کرد که آماده کشته شدن برای مردم ایران است.او اعلام کرد رهبر واقعی جنبش سبز مردمی هستند که بی هیچ بیانیه ای از سوی او در روز عاشورا بپا خواستند. با این همه برای آخرین اتمام حجت با کسانی که دل به اصلاح این نظام بسته اند، پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح کرد تا اگر روزی مردم نا امید از اصلاح ،از تمامیت این نظام هم گذشتند ،جای هیچ اگر و امایی نماند.
2- مهندس موسوی برپس گرفتن رای مردم مصراست ودولت احمدی نژاد را کماکان غیر مشروع می داند. پافشاری برتغییرقانون انتخابات وبرگزاری انتخابات آزاد، قدم اول مناسبی برای حاکمیت صندوق رای درمناسبات میان مردم وحکومت است.
3-آن چه دراین اطلاعیه مطرح شده به عنوان کف مطالبات مردم است.
شنبه 12 دی ماه 1388 - محسن سازگارا - محسن مخملباف

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی