بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 8 دي 1388

«پيام رضا پهلوی در رابطه با وقايع ششم دی‌ماه در ايران»

در حاليکه نيروهاي راست وچپ و ميانه و کارگري! اعلاميه‌هاي عاشورائي در رابطه با حوادث اخير صادر کردند، اعلاميه رضا پهلوي رنگ مذهبي و سينه‌زني اپوزيسيوني نداشت و روز حادثه برايش فقط «ششم دي‌ماه» بود، به دور از روضه‌خواني‌ و شام‌غريبان‌بازي و گريز به صحراي کربلا.
اگر به سوي جامعه‌ي سکولار وحکومت لائيک ميرويد، بدبخت‌هاي مذهبزده، ياد بگيريد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی