بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 8 دي 1388

«رازهای زندگی خامنه‌ای، محسن مخملباف»

همسر خامنه‌ای چربی شکمش را ساکشن کرده و روده‌اش را به خارج برده....
«... زن طائب به گريه می زند و درد دل می کند که ديشب طائب اسلحه را روی سر من گذاشته بود و می گفت که اعتراف کن که با برادرت رابطه جنسی داشته ای .... »
افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ی مخملباف برای به دست گرفتن رهبری انقلاب و دلبری از جمشید چالنگی!
راهپیمائی خاله‌زنک‌ها و عمومردک‌های انقلابی در حمایت از مخملباف.
جزئیات زندگی خصوصی خامنه‌ای توسط 487 جاسوسی که محسن مخملباف در بیت رهبری گذاشته بوده.
هموطن! اگر میخواهی مبارزات آزادیخواهانه‌ات منحرف نشود همین امروز راه بیفت دنبال مخملباف!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی