بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 7 دي 1388

آوائی دلنشین برای احمد زیدآبادی

ترنم علی تهرانی سروده‌ی مرا برای احمد زیدآبادی در ماهور.
(ضمناً خواستم با آقای تهرانی تماس بگیرم نتوانستم. اگر شما توانستید لطفاً از قول من خواهش کنید به من ایمیل بزنند)
hadikhorsandi - aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی