بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 7 دي 1388

خفقان

خفقان گرفته اوباما
خفقان گرفته پوتین
خفقان گرفته کلینتون
خفقان گرفته سرکوزی
خفقان گرفته خانم مرکل
خفقان گرفته براون
جماعتی که فقط کارشان
قرمساقی‌ست.

وگر که هفته‌ی آینده هم
زری بزنند،
هنوز حرف دل من
به قوتش باقی‌ست!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی