بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 2 دي 1388

واکنش رهبری در برابر اسپیک انگلیش منتظری

Early to bed early to rise makes the man healthy wealthy and wise
با پخش مصاحبه‌ی خودمانی آقای باقی با آیت‌الله منتظری از تلویزیون، مردمان را سادگی و شیرین‌سخنی و بی‌پیرایه‌گی آن عزیز رفته بیش از پیش خوش آمده است. به ویژه آنجا که آیت‌الله فقید گفت میدانسته که مردم او را در جوک‌هاشان «گربه‌نره» میخوانده‌اند. از آن جالب‌تر نقل یک مثل به انگلیسی بود که آیت‌الله از روزگار دبیرستان به یاد داشت و به فارسی ترجمه‌اش کرد: « ....زود بری تو رختخواب و زود بلند‌ شی مرد را (آدمی را) سالم و پولدار و عاقل میکند. میکز د.من هلثی، ولثی، اند وایز. »

گزارش‌های رسیده از بیت رهبری حاکی است از چند شب پیش که مقام معظم این برنامه را در بی.بی.سی فارسی دیده‌اند، همه روزه ساعت شش بعدازظهر به رختخواب رفته و ساعت چهار صبح سراسیمه از خواب میجهند. اول: پروستات خود را در آینه نگاه میکنند که بهتر شده یا نه؟ (منظور این است که از دیدن چهره‌ی خود در آینه از سر ضمیر پروستات‌شان خبردار میشوند.) دوم: تلفن میکنند به خزانه‌داری آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه و باقی اماکن متبرکه و امامزاده‌ها و آخرین رقم درآمد‌ها ونذورات را "چک" میفرمایند. همچنین مدیرعامل شرکت نفت را از خواب بیدار کرده رقم دقیق بشکه‌های روز قبل را که به حساب ایشان ریخته‌ شده سؤال میکنند. سوم: دوباره میروند به رختخواب و با خودشان میگویند: healthy که مالیده، wealthy که الحمدلله. wiseاش هم اگر با همین حرکاتمون ثابت نشه، معلوم میشه منتظری غلط ترجمه کرده!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی