بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 29 آذر 1388

عکس پاره‌ی امام در ماه !

دیشب که خوب کردم من ماه را نظاره
عکس امام دیدم، در ماه گشته پاره

گفتم زیاد کردی روی زمین جنایت
این پارگی که داری بر آن بود اشاره

گفتا «ولی بجز تو کس این سخن نگوید
تعطیل شد برایش هم حوزه هم اداره

بنگر که میر و آیت، با آنهمه جنایت
پیوسته احترامم دارند آشکاره

بوسیده‌اند دستم هرچند بوده خونین
آن فیلم دستبوسی را یوتیوب داره!

وردست‌های خود را کردیم دانه دانه
با شغل و پست خوبی یک مدتی اجاره

پس راضی از بنی‌صدر تا احمدی‌نژادیم
ما گوش بوده‌ایم و اون عده گوشواره

نهضت اگر نخوابید اکبر مراقبش بود
انصاف نیست حالا اون باشه هیچکاره

گفتم هزارها تن کشتی تو از جوانان

گفتا نداشت راهی، خوب آمد استخاره!

لاکن ببین که هرکس همدست بوده با ما
حالا چه قهرمانیست با رأی بیشماره

این پس چرا بگوید حرفی از آن جنایات؟
دارد تف هوائی برگشتنی دوباره

باید که جمله حالا از پارگی بگویند!
اهل بخیّه دانند، اینست راه چاره

بیزینس ریا را داده‌ست بر رقیبان
یک لحظه گر بگیرد اینجا کسی کناره

در شهر نی‌سواران، باید سوار نی شد
ورنه توئی پیاده، آنها همه سواره

لاکن بنا نداریم ما چیز کنیم اینجا
مع‌الأسف که کردیم یکخرده چیز، آره!»

این گفت و تکه ابری بر سر کشید و خوابید
من ماندم و نگاه یک عالمه ستاره ......

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی