بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 25 آذر 1388

طنز جانانه از طنزگوئی پرمایه

دوست شاعر و طنزپرداز ما دکتر حمیدرضا رحیمی هزل داتکام را به روز کرد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی