بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 22 آذر 1388

نوحه سینه‌زنی برای عاشورای آینده

عکس آقا پاره شد ای وای‌شان
ناگهان شش پاره شد آقای‌شان ....

عکس آقا پاره شد ای وای‌شان (2مرتبه)
ناگهان شش پاره شد آقای‌شان


حرمت آقا شکست
بابتش دل‌ها شکست
عکس آقا پاره شد
تاجرش بیچاره شد (2مرتبه)

عکس آقا آن بزرگ انسان قرن
آن مقدس مرد با ایمان قرن
آن که معبود عزیز میرحسین و خاتمی‌ست
منجی یک عالمی‌ست (2مرتبه)

آن که رفسنجانی و
خامنه‌ای و
مابقی
رهبری دانند او را متقی
نیز میدانند از ریز و درشت (2مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (2مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (2مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (3مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (یک دفعه دیگه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (سیر نمیشد لامذهب!)

حالیا دارند عزای پارگی را میرحسین و خاتمی
انچوچک هم یک کمی!
آه عکسش پاره شد
خامنه‌ای، بیچاره شد
آه عکسش پاره شد
هاشمی بیچاره شد
بچه اش آواره شد

عکس قاتل پاره شد ای وای‌شان (2مرتبه)
ناگهان شش پاره شد آقای‌شان ...
------------------------------------------------------- به یاد نسرین و مرتضی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی