بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 20 آذر 1388

همکاران کفش مرا دزدیدند ....

897.jpg
هاهاها. این آقای رامین عضو کابینه انچوچک رفته مجلس ختم زنده‌یاد کردان. وقت برگشتن کفشش را پیدا نمیکند. ظاهراً یکی از همکارانش زده زیر بغل و رفته. فعلاً یک جفت کیسه‌ی پلاستیک پایش کرده.
عبید زاکانی همین بلا سرش آمده بوده، میگوید:
کونیان کفش مرا دزدیدند - بعد از این «...» به پا خواهم کرد!
این آقا عجالتاً کندوم به پا کرده. عضو چنین دولت و حاکمیتی این از سرش هم زیاد است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی