بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 16 آذر 1388

مرهم دردش کمی آزادی است .....

BacheHa.jpg
ما که حال کردیم که بیت آخر گربه‌هه مصور شده. با سپاس از کارتونیستی که اسمش را نمیدانیم یادآور میشویم که بزرگان گفته‌اند: «کار امروز را به فردا نیانداز!»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی