بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 20 آبان 1388

ايميلي از تهران براي يکي از دوستان

..... امروز هم رفتیم مراسم سیزده آبان کتک خوردیم

اما چیزی نشد یعنی همه سالم هستیم و همه دیگه برگشته اند خانه . ولی سردرد داریم و بعضی ها نفسهایمان در نمیاید چون گاز اشک اور خیلی زیاد زدند
مامانم هم مورد حمله اسپری فلفل قرار گرفته ولی الان دیگر خوب است و نفسش بهتر شده من فقط دو تا سیلی و مشت قوی خوردم با چند تا باتوم که به دستهام زدن راستی اون آقایی که منو زد روسریمو هم از سرم کشید و من تا مدتی بی روسری می دویدم که خیلی احساس خوبی بود که مامور دولت به دستهای خودش باعث کشف حجاب من شد
اما به جاش بار اول بود که مرگ بر خامنه ای گفتیم . تا قبل از این مرگ بر دیکتاتور بود. به اميد ديدار پگاه

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی