بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 18 آبان 1388

رقص خديجه جان

رقص خديجه‌جان را نگاه ميکردم در يوتيوب. رِنگ و رقص شمال ايران شادي‌انگيز است اما رقص خديجه مرا غمگين کرد. نميدانم من زياد خسته و دلتنگم يا دلم براي موسيقي غريبمان ميسوزد و اينکه رقصمان هم بايد مشقت‌بار باشد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی