بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 2 شهريور 1388

جبهه مشارکت و زنان پاکدامن!

"بازداشت شدگان بخصوص زنان پاکدامن را به اعترافات ساختگی درخصوص مسائل اخلاقی مجبور می کنند - جبهه مشارکت"
وقتي يک سازمان سياسي، رسماً زنان مملکت (يا زنان بازداشت شده) را به "پاکدامن" و (لابد) "آلوده دامن" تقسيم ميکند، معلوم است که رژيم کودتا موفق ميشود.

جبهه مشارکت نگران "اعترافات ساختگي در خصوص مسائل اخلاقي" است، بي‌آنکه "اخلاق" را معني کند. تازه "اعترافات ساختگي" که از اسمش عيان است، اما اگر اعترافات، "واقعي" باشد و ويديويش را هم نشان بدهند، باز ربطي به بازداشت غيرقانوني - به خاطر انديشيدن - ندارد. به هيچ کس هم مربوط نيست!

آن دسته از هموطنان عزيز که وحشت دارند يا دهنشان آب افتاده که اعترافات ضد اخلاقي زنان پاکدامن به زودي پخش ميشود، خود بيش از ديگران در زندان رژيم‌اند. حاليشان هم نيست!

کجاست سازماني که اعلام کند:
"اين موضوع که هر يک از زنان (و مردان) جامعه، رابطه سکسي و جنسي (مشروع و نامشروع!) داشته‌اند، بازداشت غيرقانوني آنان را توجيه نميکند. اين سازمان رابطه آزاد جنسي را هم از حقوق اوليه و اختياري شهروندان زن و مرد ميداند و همانقدر که به سکولاريسم (جدائي دين از حکومت) معتقد است، به سکس‌کولاريسم هم احترام ميگذارد." ..... کجاست آن سازمان؟

(توضيح - سکس‌کولاريسم را من ساختم به معني جدائي دين و دولت از رختخواب مردم! و سرنکردن مقامات دولتي و مراجع مذهبي زير لحاف ملت و نگراني نداشتن سازمان‌هاي سياسي و غير سياسي از اعترافات ساختگي و واقعي زنان پاکدامن و ناپاکدامن! و آسيب‌پذير نبودن زنان جامعه بابت اتهامات راست و دروغ.)
پيش به سوي سکسکولاريسم!
بعداً اضافه شد:
البته ميدانم که در آن جامعه بسته و خفقان زده، نميشود از اين غلط‌ها کرد، ولي از اين ساحل امن و لب گودي که من نشسته‌ام که ميتوان زمزمه‌اش را ساز کرد و اميدش را داشت! اين شوري شور را گفتم به خنثي کردن بي نمکي جبهه مشارکت!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی